Obezitenin Neden Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

OBEZİTENİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR NELERDİR?
1- Koroner kalp hastalıkları
2- Tip 2 Diabetes Mellitus = Şeker hastalığı
3- Hipertansiyon
4- CVA (İnme, felç)
5- Kanserler (Endometrium = rahim, meme, över = yumur­talık, safra kesesi, prostat, kolon = kalın barsak, böbrek)
6- Hiperlipidemi (Yağ yüksekliği)
7- Safra taşı ve hastalıkları
8- Uyku apne sendromu ve diğer solunum problemleri
9- İnfertilite, impotans (Kısırlık, cinsel güçsüzlük)
10- Adet bozuklukları, Polikistik över (Yumurtalık kistleri)
11- Metaboiik sendrom (İnsülin direncine bağlı)
12- Osteoartrit = kireçlenme, Karpal tünel snedromu, Topuk dikeni
13- Tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde artış
14- Anksiyete, depresyon, özgüvende azalma
15- Toplumsal dışlanma
16- Sosyal takıntı, saplantı
17- Mantar hastalığı, aşırı terleme, intertrigo, strialar = deri çatlamaları
18- Bel fıtığı
19- Hepatosteatoz = Karaciğer yağlanması
20- Gut
21- Hirsutizm = Kıllanma artışı
obez3Obezite gebelikte ne gibi sorunlara yol açabilir?
– Makrozomi = Kilolu bebek
– Nöral tüp defekti = Omurilik açılması
– Perinatal mprtalite = doğumda ölüm
– Annede hipertansiyon, preeklampsi, gestasyonel diabet
– Preterm doğum = erken doğum
– Geç fetalölüm
– Sectio oranında artma = sezeryan
– Neonatal ölüm= yeni doğan ölümü
– Hastaneye yatmaya neden olabilir
Kilo verme ile diabet gelişimi önlenebilir mi?
Evet, önlenebilir veya geciktirilebilir.
-Alınan her 1 kg, diabet riskini %4.5 artırır.
-Tip 2 DM hastaların BMk 25 olsaydı: Erkeklerin %64’ü, Kadınların %77’si diabet olmayacaktı.
-Diğer bir çalışmada verilen 9 kg, diabete bağlı mortaliteyi %30-40 azaltmıştır
Kilo verme ile tansiyon düşer mi?
Evet.. Her 1 kg vermeye karşılık kan basıncında 0.3-1 mm Hg düşme olur. Yapılan çalışmalar kilo vermenin ilaçlar kadar etkili olduğunu göstermiştir
Obezite-diabet ilişkisi nedir?
-Yirmi bir yaşından sonra alınan kilo diabet gelişimini hızlandırır
-Android tip obezite (Erkek tipi) diabet ile daha çok ilişkilidir
-Genetik faktörler (Bazı genler kaslarda insülin etkisini blo­ke ederler)
-Obezite önce hiperinsülinizme neden olur, sonra diabet gelişir
Obezite-hormon ilişkisi nasıldır?
-Obez kızlar daha erken puberteye girer
-Obez kadınlarda hiperandrojenizm ve anovulatuvar siklus riski artmıştır
-Adipoz doku androjen ve östrojenler için rezervuar görevi görür
-Obez erkeklerde ise SHBG deki düşmeye bağlı olarak total testosteron düşer
-Morbid obezitede serbest testosteron düşer (Morbid obezi-teye kadar normaldir)
-Obez erkeklerde androjenlerin östrojene dönüşümü arttığı için estron ve östrodiol seviyeleri yüksek bulunur
-Bir çalışmada bel kalça oranı arttıkça serum ve idrar korti-zolünde artış bulunmuştur
Obezite ile kan yağları nasıl etkilenir?
Framingham çalışmasında kilodaki her %10 artış ile plasma kolesterol seviyelerinin 12mg/dl arttığı gösterilmiştir.
-Her bir kg kilo kaybı ile plasma total kolestreol ve LDL koleste-rolda %1 azalma, HDL kolesterolde %1 -2 artma tespit edilmiştir.
– Lipoprotein lipaz aktivitesinin düşmesi ile VLDL ve şilomik-ronlar artar, Trigliserit artar. Hepatik lipaz aktivitest artışı ile trigliseritler artar ve küçük dens LDL artar, HDL düşer. Apoli-popretin B100 içeren bir LDL türevi olan Lp (a) yükselir.
Kilo verme-tromboz ilişkisi nedir?
Tromboz riski kilo verme ile azalır.
Obezite böbrek fonksiyonlarını etkiler mi?
Evet. Santral obezitede mikroalbuminüri olur. Bel-kalça ora­nındaki bozulmaya bağlı olarak böbreğin süzme gücü azalır.
Kilo vermenin faydaları nelerdir?
-Kardiovasküler hastalık riski düşer
-Hipertansiyon düzelir
-Diabet düzelir
-Lipid bozuklukları düzelir
-Tromboza eğilim azalır
-Endokrinolojik bozukluklar düzelir
-Safra kesesi hastalıkları azalır (hızlı kilo kaybı safra taşı oluşumunu artırır)
-Eklem ağrıları, iskelet sistemi şikayetleri geriler (enerji kı­sıtlaması ürik asiti akut olarak artırabilir ve gut krizine neden olabilir)
-Hepatosteatoz geriler = Karaciğer yağlanması (İnflamatu-var hepatite ait bozukluklar artabilir)
-Uyku apne sendromu geriler
-Reflü özofajit azalır
-Kadınlardaki üriner stress inkontinansı= altına kaçırma geriler

Reklamlar


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın