Obezite ve İlaç Tedavisi

İlaç tedavisinde yöntem:
1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emi-limini azaltmak)
2. Yağ kullanımını artırmak olmalıdır (termogenezi artırmak, lipolizi artırmak)
İştah kesiciler:
Hem katokolaminerjik hem de serotoninerjik yolla İştahı ke­sen sibutramindir.
Yağ emilimini azaltanlar: Orlistat gastrointestinal lipazı inhi-be ederek bağırsaktan trigliserit hidrolizini azaltır, yağ emilimi­ni azaltır ve kilo vermeye neden olur.
Termogenez artışı: Sempatik sinir sistemi aktivasyonu veya oksidatif fosforilasyon artışı sayesinde sağlanabilir. Efedrin ad-renerjik etkili termojenik bir ilaçtır kafein ise bu etkisini potan-siyelize eder. Sibutramine noradrenalin geri alımını azaltarak termogenezi artırır.
İlaç tedavi endikasyonu nedir?
Obezitede ilaç tedavi endikasyonu vücut kitle indeksi >30
olduğu zaman veya vücut kitle indeksi >27 ve ilave hastalık veya risk faktörü olduğu zaman düşünülür.
İlaçların güvenliği konusunda, FDA onayı var mıdır? Orlistat ve Sibutramine için FDA onay vermiştir.
obez1Uzun süreli kullanımda yan etkisi görülmüş müdür?
Xendos çalışmasında 4 yıl, günde 3 kez 120 mg kullanılma­sına rağmen ciddi bir yan etki görülmediği bildirilmiştir.
Yan etkileri nelerdir?
Yağlı dışkı
Defakasyon şıklığında artış Yağlı lekelenme Ani dışkılama gereksinimi Gaz çıkarma Dışkı kaçırma Gazla birlikte sızıntı Akışkan dışkılama Sulu dışkı
Bu yan etkiler diyetteki yağın %30 altına çekilmesi ile orta­dan kalkabilir.
Yağda eriyen vitaminleri azaltır mı?
Genellikle referans değerlerin altına düşürmemekle birlikte bu açıdan ilave vitamin verilebilir. Vitamin verilecekse en az 2 saat arayla verilmelidir.
İlaç etkileşimi var mıdır?
Siklosporin ile etkileşebilir.
Kontrendikasyonları nelerdir?
-Kronik malabsorbsiyon
-Kolestaz
-Gebelik ve laktasyon (veri yok)
Sibutramine hakkında ayrıntılı bilgi verir misiniz?
-Selektif serotonin ve noradrenalin geri alımını inhibe eder
-Serotonin ile tokluk hissi yapar, NA ile sempatik sinir siste­mi yoluyla termogenezde artış ve gıda alımında azalma yapar
-Sitokrom p-450 enzimi ile karaciğerde metabolize olur
-Kilo verdirici etkisi doza bağlıdır
-Bir yıllık kilo kaybı ortalama %6-10 arasıdır
-Sabah alınan tek doz tüm gün boyunca etkili olur
-İnilen kiloda kalınmayı da sağlar
-Tedavi ile trigiserit, insülin, c-peptid, ürik asit düzeyleri düş­müştür
-HDL kolesterol düzeyleri artmıştır
-Bağımlılık yapmaz
-İlk 3 ayda 3 kg’dan az kilo kaybı olanlarda ilaç fayda etme­yecektir
-İlk 4 haftada 2 kg’dan fazla zayıflayanlarda etkili olacak de­mektir.
Sibutramine’in yan etkileri nelerdir?
Ağız kuruluğu
Anoreksi
İştah artışı
Konstipasyon
Uykusuzluk
Baş dönmesi
Gerginlik
Taşikardi
Ciltte döküntü
Bulantı
Hipertansiyon
Terleme

Reklamlar


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın