Obez Olduğumuzu Nasıl Anlarız?

OBEZ OLDUĞUMUZU NASIL ANLARIZ?
Vücut (Beden) kitle indeksi (VKİ=BKİ=BMİ=Body mass in-dex) ve bel çevresi ölçümü ile şişmanlığa karar veririz. Yani ki­lomuzu boyumuzun karesine böldüğümüzde çıkan sayı VKİ’dir.
Örneğin: 1.72m boyunda ve 89kg ağırlığında iseniz: 89/ (1.72 x 1.72) = 30.2 bulunur.
Bel çevresi ölçümüne göre ise:
Artmış Risk Yüksek Risk
Erkek >94cm >102cm
Kadın > 80cm > 88cm
Bel/Kalça oranı:
Erkekte >0.95 Kadında > 0.80 ise santral obezite vardır.
Vücut kitlesi indeksi ölçümü kimlerde yanlış sonuç verir?
Kaslı sporcularda
Hamilelerde
Büyüme çağındaki çocuklarda
İleri derecede yaşlılarda
Ödeme neden olan hastalıklarda (konjestif kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği gibi) yanlış sonuç vereceği için kullanılmaz.
Bel çevresinin fazla olmasının bir önemi var mıdır?
Bel çevresi santral obezite göstergesidir ve insülin direnci ile ilişkilidir. Dolayısıyla diabetes mellitus tip 2 (Şeker hastalı­ğı), hiperlipidemi (Yağ fazlalığı), hipertansiyon ve koroner arter hastalığı ile ilişkilidir. Bel çevresi yukarıdaki eşik değerden yüksek çıkan hastalarda bahsedilen hastalıklar ortaya çıkma­dan tedbir almak gerekir.
Vücut yağ dağılımı nasıl ölçülür?
Çeşitli yöntemlerle ölçülür. Pratikte bel çevresi ve kalça öl­çümü, deri kıvrımı ölçümü ve biyoelektrik impedans yöntemi ile ölçümler kullanılır. Dokudan geçirilen düşük voltajlı al­ternatif elektrik akımı yağ tabakasına rastladığında dirençle karşılaşır, su miktarı ile ters orantılı olan impedans ölçülür. Kas dokusunda su oranı yüksek (%70) yağ dokusunda ise düşük

(%10-20) olduğundan ayırım yapılabilir.obez2
Bundan başka DEXA, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) ile de ölçülebilir.
VKİ normal olduğu halde, bel çevresi fazla olan bireylerde aynı risk var mıdır?
Evet. Bel çevresi ölçümü, VKİ’e göre daha hassastır. Bu gruba riskli grup olarak yaklaşmak gerekir. Metabolik sendrom olup olmadığı araştırılmalıdır.

Reklamlar


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın