Alınana Enerji Hangi Yollarla Harcanır?

Alınan enerji 3 yolla harcanır.
A) Bazal metabolizma
B) Fiziksel aktivite
C) Termojenik aktivite
A) Bazal metabolizma
Vücuttaki organlarımızın çalışması için gerekli olan enerji­dir. Günlük enerji tüketiminin %70’ini oluşturur. Bundan dolayı bazal metabolizma ne kadar yüksek ise o kadar kolay kilo ve­rilir. Bazal metabolizma vücuttaki kas oranı ile doğru orantılı­dır. Yani vücutta ne kadar çok kas varsa o kadar çabuk kilo ve­rilebilir. Kilo verme ile bazal metabolizma hızı azalır. (%10 kilo verme ile %20-25 azalır.) Bu nedenle kilo verme şişmanlarda daha kolay olur ama %10 kilo verdikten sonra bir duraklamaya girer. Bu dönem ilaç, egzersiz ve psikoterapi ile atlatılmahdır.
B) Fiziksel aktivite
Yapılan tüm hareketler bu gruptadır. Yürümek, koşmak, bi­siklete binmek, spor yapmak, kürek çekmek, aerobik yapmak gibi… Günlük enerji tüketiminin %20’sini oluşturur. Fazla hareket eden sporcularda bu oran daha yüksektir.
C) Termojenik Aktivite
Alınan besinlerin hazmı İçin harcanan enerjidir. Günlük enerji tüketiminin %10′ unu oluşturur. Gıdaya, soğuğa ve stre­se karşı termogenez oluşabilir. Besinlerin termojenik aktivitele-ri farklıdır. Yemek miktarı ve sıklığı bunu etkilediği gibi yemek içeriği de etkiler. Proteinli gıdalarda bu etki yüksekken, yağlı gıdalarda en azdır.
Katı besinler Sıvı besinlerden, Karbonhidratlar Yağlardan, Proteinler Karbonhidratlardan, Fruktoz Glukozdan, Doymamış yağlar Doymuş yağlardan daha fazla ısı oluşturur. Yani daha fazla enerji harcatır.
Bunlardan.en zor olarak değiştirilen bazal metabolizmadır. Genetik olarak belirlenir. Diğer bölümler ise değiştirilebilir ve alınan enerji daha çok harcanabilir.
Termogenez en çok nerede olur?
Karaciğer ve iskelet kasında olmakla birlikte en fazla kah­verengi yağ dokusunda olur.
Kahverengi yağ dokusu nerelerde vardır?
Toraks ve abdomendeki büyük damarların etrafında bulu­nur.
Kahverengi yağ dokusunun görevi nedir?
Yağları ısı üretimi için okside eder, böylece yağların biriki­mini önlemeye çalışır. Tiroid hormonlarının T4’den T3’e dönü­şümünü sağlar.

Reklamlar


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın