Ağrı Kesici İlaç Seçimi

Ağrıyı gidermek için doğru ilaç seçi­minde yol gösterecek ölçütleri göz önü­ne alırken, ağrının temelindeki nedenin şiddetini ayırt etmek gerekir. Sağlıklı kişilerde ve her yaş grubunda çeşitli be­lirtiler veren ağrı duyulabilir. Çeşitli or­ganlarda ortaya çıkan geçici ağrılar ge­nellikle fazla önemsenmemelidir.

Buna karşılık, fazla şiddetli olmasa da uzun süren ağrılar hafife alınmamalı ve rasgele ilaçlarla dindirilmeye çalışılmamalıdır. Bunun gibi, ağn kesici İlaç dozunun artırılması ya da ağrı kesici et­kisi daha güçlü ilaçlara başvurulması da yanlıştır.

Ağrının rahatsız edici etkisini bir an önce yok etmek amacıyla yapılan ve akılcı olmayan bir girişim, tedavi edil­diğinde ağrının tümüyle kesileceği hastalığın uzun süre maskelenmesine ne­den olur. Öte yandan, ağrının şiddeti ve bir türlü geçmemesi de gereğinden faz­la abartılmamalıdır.

Sıklıkla belirli bir bölgede, örneğin göğüsteki ağrı anjina pektoris ya da en­farktüse bağlanır. Oysa, göğüsteki ağrılar çoğunlukla farklı nedenlerle ortaya çıkabilir: Deri, kas ya da iskelet hasta­lıklarında, göğüs duvarındaki sinirlerin iltihaplarında, göğüs duvarında ya da karında bulunan ve çoğunun da kalple ilgisi olmayan pek çok organın hastalı­ğında da göğüs duvarına yansıyan ağrı­lar olabilir.

İnatçı ya da yineleyici ağrılarda he­kime başvurulmalıdır. Ayrıca bir orga­nik nedene bağlı olmayan ağrılarda da hekime başvurmak gereklidir. Çünkü çoğunlukla önemli psikolojik etkenlerin rol oynadığı bu tür ağrılar ciddi bir ruh­sal tedaviyi gerektirebilir. Ağrı ruhsal ya da bedensel bir bozukluğun önemli bir belirtisi olabileceğinden organik bo­zuklukların yanı sıra ruhsal sorunların da göz önüne alınması gerekir.

Bilinçdışı çatışmaların sonucunda ortaya çıkan ve bunaltı, öfke, korku olarak beliren duygulanım bozuklukları, organlarda işlevsel bozukluklara yol açabilir.
Ruhsal bozuklukların, herhangi bir organa yansımasını ve bozukluklara yol açmasını engellemek için bir psikologa başvurmak gerekebilir.

Reklamlar


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın