Adet Kanaması

“Herhangi bir özür, sebebiyle olmaksızın, erginlik ça­ğına gelmiş kadınların belli aralık ve belli zamanlarda rahimlerinden gelen kana hayız kanı denir. Buna göre;
* Hamile kadın âdet görmez
* Erginlik çağma gelmeyen genç kız âdet görmez,
* Adetten kesilmiş yaşlı kaduı hayız görmez,
* Doğum, düşük ve özür sebebiyle gelen kan “hayız kam” değildir. Bunlardan gelen kan özür kanıdır.
* Adet kanamasının en azı üç gün, en çoğu ise on veya on beş gündür. Adet kanamasının devam süresi her kadı­na göre değişiklik gösterir. Her kadın için alışkanlık hâli­ne getirilmiş bir süre ‘ vardır, bu süre dışında olan kana­ma, ‘ âdetten değildir.
* Bazı kadınlar, âdet kanaması sırasında, bilhassa baş­langıç günlerinde ağn, sıkıntı, yanm baş ağrısı ve cinsî münâsebete karşı isteksizlik gibi bir takım sıkıntılar ge­çirdiği için, bir nevî ruhî olarak hastadırlar. İşte bu se­beple; eşlerini ikinci bir sıkıntıya sokmamak için, Pey­gamber Aleyhis-Selâm; karılarından boşanmak isteyen erkeklerin bu dönemde boşamalanm yasaklamıştır.
” Hâmile olan kadın âdetten kesilir. Zira âdet görme zamanında rahimden dışarı atılan kan, hamilelik müdde-tince ; çocuğa gıda hâline dönüşür. Çocuk bu ; gıdayı gö­bek kardonu vasıtasıyla alır”

Hayız Kanı ile Özür Kanı Arasındaki Fark: ‘ Adet kanamasının belli bir zamanı vardır. Özür ka­namasında ise belli bir zaman yoktur.
• Adet kanaması rahimden gelir. Özür kam ise damar­dan gelir.
* Adet kanının rengi siyahımtırak ve özel bir kokusu vardır. Özür kanı ise, burun kanı gibi açık renkli olup ko­kusu da yoktur.

Çörekolu yemek, âdet kanamasını ve sütü çoğaltır. Çörekotundan bir defasında yanm dirhem (1.6 gram); bir günde ise iki dirhem (6.4 gram)’dan fazla alınmamalıdır.

Hayız Kanı ile Özür Kanı Arasındaki Fark: ‘ Adet kanamasının belli bir zamanı vardır. Özür ka­namasında ise belli bir zaman yoktur.
• Adet kanaması rahimden gelir. Özür kam ise damar­dan gelir.
* Adet kanının rengi siyahımtırak ve özel bir kokusu vardır. Özür kanı ise, burun kanı gibi açık renkli olup ko­kusu da yoktur.
Emzikli Kadın Adet Görmez:
‘ Emzikli kadınlar genel olarak âdet görmezler.
Adet Kanamasının Zamansız Kesilmesi: (ihtibâsü’l-hayz)
•Adet kanamasının yaş itibariyle zamansız kesilmesi hâlinde, kanamanın devamım sağlamak için uyluktan veya uyluk damarlanndan kan alınır.
Kanamayı Durdurmak:
‘ Kadınların kendilerine zarar vermeyecek bir ilaç kul­lanarak, âdet kanamasını durdurmaya çalışmaları caizdir. Ancak bu hareket, kadının kısırlaşmasına ve neslin de­vamına engel olacak olursa caiz değildir. Eğer kadının kocası varsa, onun da iznini alması lâzımdır.
Adet Kanamasını Çoğaltan Bazı
Maddeler: ‘ Kekik; idrarı ve âdet kanamasını söktürüp çoğaltır.
* Papatyanın suyu içilir veya lapasının üzerine oturu­lursa, idrarı ve âdet kanamasını söktürür.
‘ Sarımsak, âdet kanamasını çoğaltır.
* Havuç tohumu âdet kanamasını söktürür.
* Çaman otunun kaynatılmış suyu içilirse, âdet kana­masını çoğaltır

Reklamlar


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın